O programu / projektu
h2c-otvorNovija istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da je 59% svih žena starijih od 15 godina na tržištu rada neaktivno. Nadalje, od svih osoba koje su u 2009. godini bile obuhvaćene aktivnim mjerama zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, žene su činile 47%.

U tu je svrhu Hrvatski zavod sa zapošljavanje razvio Grant shemu „Žene na tržištu rada“ u okviru Operativnog programa 'Razvoj ljudskih potencijala', financiranog iz IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u iznosu od 2.000.000 eura.

IV. komponenta IPA-e 'Razvoj ljudskih potencijala' doprinosi jačanju gospodarske i socijalne kohezije, te prioritetima Europske strategije zapošljavanja u području zapošljavanja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i socijalnog uključivanja.

Projekti financirani kroz ovu grant shemu osmišljeni su s ciljem uključivanja na tržište rada onih žena koje su suočene s posebnim teškoćama pri zapošljavanju kao što su dugotrajno nezaposlene žene, nezaposlene žene u dobi od 40-65 godina, nezaposlene samohrane majke, nezaposlene žene Romkinje, nezaposlene žene pripadnice nacionalnih manjina i radno neaktivne žene. Projektne aktivnosti obuhvaćaju sudjelovanje u programima osobnog razvoja i edukacijama prilagođenim pojedinačnim potrebama, jačanje motivacije za sudjelovanje u obrazovnim programima i programima zapošljavanja te pružanje psiho-socijalne podrške.

Ukupno je prijavljeno 55 projekata za tu mjeru a odboreno je 18 u ukupnom iznosu od oko 2 milijuna €. Razvojna agencija Sjever aplicirala je projekt „Njezina druga šansa“ u partnerstu sa Gradom Varaždinom, Pučkim otvorenim učlištem Varaždin i Područnom službom HZZ Varaždin. Vrijednost koji je odobren Razvojnoj agenciji Sjever iznosi 118.058,56 €.

Cilj projekta je poboljšati socio-ekonomske uvjete žena u nepovoljnom položaju na području Varaždinske županije kroz njihovo osnaživanje, osposobljavanje i razvoj poslovnih vještina. Kroz osnivanje udruge nezaposlenih žena nastojat će se potaknuti žene da aktivnije traže posao. Udruga će pružati pomoć u traženju posla, podizati svijest među članicama o mogućnostima koje se nude na tržištu rada te će predstavljati centar za razmjenu informacija između žena koje traže posao i potencijalnih poslodavaca.

 
Baner